Reference detail

Author(s) Krumpál, M. & Cyprich, D.
Year 1988
Title O výskyte šťúrikov (Pseudoscorpiones) v hniezdach vtákov (Aves) v podmienkach Slovenska
Publisher Zbornik Slovenskeho Národneho Múzea Prirodovedny
Volume 34
Issue
Series
Pages 41–48
PDF
DOI
Zoobank LSID
Comment