Reference detail

Author(s) Sanocka-Wołoszynowa, E.
Year 1981
Title Badania pajeczaków (Aranei, Opiliones, Pseudoscorpionida) jaskiń Wyzyny Krakowsko-Częstochowskiej
Publisher Prace Zoologiczne
Volume 11
Issue
Series
Pages 1–90
PDF
DOI
Zoobank LSID
Comment