Taxa included

Ćurčić, B.P.M. (1996). Poreklo i diverzifikacija faune pseudoskorpija iz dinarskog i karpato-balkanskog krša (Srbija i Crna Gora), sa pregledom taksona od globalnog značaja. In: Stevanović, V. and Vasić, V. (ed.) Biodiverzitet Jugoslavije sa pregledom vrsta od medjunarodnog značaja Biološki Fakultet Univerziteta u Beogradu and Ecolibri, Beograd: 337–348.

Taxon
Chthonius stevanovici Ćurčić, 1986 (Pseudoscorpiones: Chthoniidae) 343, Chthonius (Chthonius) stevanovici
Globochthonius polychaetus (Hadži, 1937) (Pseudoscorpiones: Chthoniidae) 343, Chthonius (Globochthonius) polychaetus Hadži
Globochthonius purgo (Ćurčić, Lee and Makarov, 1993) (Pseudoscorpiones: Chthoniidae) 343, Chthonius (Globochthonius) purgo
Globochthonius pancici (Ćurčić, 1972) (Pseudoscorpiones: Chthoniidae) 343, Chthonius (Globochthonius) pancici Ćurčić
Chthonius bogovinae Ćurčić, 1972 (Pseudoscorpiones: Chthoniidae) 343, Chthonius (Chthonius) bogovinae
Chthonius latidentatus Ćurčić, 1972 (Pseudoscorpiones: Chthoniidae) 343, Chthonius (Chthonius) latidentatus Ćurčić
Ephippiochthonius bidentatus (Beier, 1938) (Pseudoscorpiones: Chthoniidae) 343, Chthonius (Ephippiochthonius) bidentatus
Chthonius iugoslavicus Ćurčić, 1972 (Pseudoscorpiones: Chthoniidae) 343, Chthonius (Chthonius) iugoslavicus Ćurčić
Chthonius lesnik Ćurčić, 1994 (Pseudoscorpiones: Chthoniidae) 343, Chthonius (Chthonius) lesnik
Chthonius persimilis Beier, 1939 (Pseudoscorpiones: Chthoniidae) 343, Chthonius (Chthonius) persimilis
Occidenchthonius kemza (Ćurčić, Lee and Makarov, 1993) (Pseudoscorpiones: Chthoniidae) 343, Chthonius (Ephippiochthonius) kemza
Neobalkanella psoglavi (Ćurčić, 1990) (Pseudoscorpiones: Chthoniidae) 343, Tyrannochthonius psoglavi
Roncus svanteviti Ćurčić, 1992 (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) 344, Roncus svanteviti
Roncus jarilo Ćurčić, 1991 (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) 344, Roncus jarilo
Roncus satoi Ćurčić and Dimitrijević, 1994 (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) 344, Roncus satoi
Roncus sotirovi Ćurčić, 1982 (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) 344, Roncus sotirovi
Roncus pljakici Ćurčić, 1973 (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) 344, Roncus pljakici
Roncus svarozici Ćurčić, 1992 (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) 344, Roncus svarozici
Roncus talason Ćurčić, Lee and Makarov, 1993 (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) 344, Roncus talason
Roncus timacensis Ćurčić, 1981 (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) 344, Roncus timacensis Ćurčić
Roncus tintilin Ćurčić, 1993 (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) 344, Roncus tintilin
Roncus bauk Ćurčić, 1991 (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) 344, Roncus bauk
Roncus ivanjicae Ćurčić and S.B. Ćurčić, 1995 (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) 344, Roncus ivanjicae
Neobisium (Blothrus) babusnicae Ćurčić, 1980 (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) 344, Neobisium (Blothrus) babusnicae Ćurčić
Roncus pannonius Ćurčić, Dimitrijević and Karamata, 1992 (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) 344, Roncus pannonius Ćurčić, Dimitrijević and Karamata
Roncus strahor Ćurčić, 1993 (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) 344, Roncus strahor Ćurčić
Neobisium (Neobisium) macrodactylum montenegrense (Ellingsen, 1910) (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) 344, Neobisium (Neobisium) macrodactylum montenegrense (Ellingsen)
Neobisium (Blothrus) umbratile Beier, 1938 (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) 344, Neobisium (Blothrus) umbratile
Neobisium (Blothrus) stankovici Ćurčić, 1972 (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) 344, Neobisium (Blothrus) stankovici
Neobisium (Blothrus) remyi Beier, 1939 (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) 344, Neobisium (Blothrus) remyi
Roncus parablothroides Hadži, 1938 (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) 344, Roncus parablothroides Hadži
Roncus remesianensis Ćurčić, 1981 (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) 344, Roncus remesianensis Ćurčić
Neobisium (Blothrus) heros Beier, 1938 (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) 344, Neobisium (Blothrus) heros
Acanthocreagris ludiviri Ćurčić, 1976 (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) 344, Acanthocreagris ludiviri
Roncus trojan Ćurčić, 1993 (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) 344, Roncus trojan