Taxa included

Dalman, J.W. (1826). Om insekter inneslutne i Copal; jemte beskrifning på några deribland förekommande nya slägten och arter. Kungliga Svenska Vetenskaps-akademiens Handlingar 46: 375–410.

Taxon
Withius eucarpus (Dalman, 1826) (Pseudoscorpiones: Withiidae) 408–409, fig. 25, Chelifer eucarpus