Taxa included

Dubinin, V.B. (1946). Obitateli nor mlekopitayushchikh Yuzhno-Kazakhstanskoi oblasti i ikh znachenie dlya cheloveka [Inhabitants of the mammal burrows of South Kazakhstan Area and their value for man]. Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoi SSR, Ser. Parasitologicheskaya 4: 93–102.

Taxon
Olpium pallipes (Lucas, 1849) (Pseudoscorpiones: Olpiidae) 98, Olpium pallipes (Lucas)
Chernes bachardensis (Redikorzev, 1932) (Pseudoscorpiones: Chernetidae) 98, Chernes bachardensis