Taxa included

Krumpál, M. & Kiefer, M. (1981). Príspevok k Poznaniu Šťúrikov Čel'ade Chthoniidae v ČSSR (Pseudoscorpionidea). Zprávy Československé Společnosti Entomologické Pri CSAV, Praha 17: 127–130.

Taxon
Chthonius (Chthonius) diophthalmus Daday, 1889 (Pseudoscorpiones: Chthoniidae) 127–128, figs 1–4, Chthonius (Chthonius) diophthalmus Daday
Ephippiochthonius tetrachelatus (Preyssler, 1790) (Pseudoscorpiones: Chthoniidae) 127, Chthonius (Ephippiochthonius) tetrachelatus (Preyssler)
Chthonius pygmaeus Beier, 1934 (Pseudoscorpiones: Chthoniidae) 127, Chthonius (Neochthonius) pygmaeus
Chthonius (Ephippiochthonius) austriacus Beier, 1931 (Pseudoscorpiones: Chthoniidae) 127, Chthonius (Ephippiochthonius) austriacus austriacus Beier
Chthonius (Chthonius) ksenemani Hadži, 1939 (Pseudoscorpiones: Chthoniidae) 128, Chthonius (Chthonius) ksenemani
Chthonius heterodactylus Tömösváry, 1883 (Pseudoscorpiones: Chthoniidae) 128, Chthonius (Chthonius) heterodactylus Tömösváry
Chthonius ischnocheles (Hermann, 1804) (Pseudoscorpiones: Chthoniidae) 128, Chthonius (Chthonius) ischnocheles (Hermann)
Chthonius orthodactylus (Leach, 1817) (Pseudoscorpiones: Chthoniidae) 128–129, Chthonius (Chthonius) orthodactylus (Leach)