Taxa included

Beier, M. (1965g). Die Pseudoscorpioniden Neu-Guineas und der benachbarten Inseln. Pacific Insects 7: 749–796.

Taxon
Ditha (Ditha) novaeguineae Beier, 1965 (Pseudoscorpiones: Chthoniidae) 756–757, fig. 1, Ditha novaeguineae
Ditha (Ditha) loricata Beier, 1965 (Pseudoscorpiones: Chthoniidae) 757–758, fig. 2, Ditha loricata
Lagynochthonius novaeguineae (Beier, 1965) (Pseudoscorpiones: Chthoniidae) 758–760, fig. 3, Tyrannochthonius (Lagynochthonius) novaeguineae
Tyrannochthonius beieri Morikawa, 1963 (Pseudoscorpiones: Chthoniidae) 758, Tyrannochthonius (Tyrannochthonius) beieri
Tyrannochthonius wlassicsi (Daday, 1897) (Pseudoscorpiones: Chthoniidae) 760–761, fig. 4, Morikawia wlassicsi (Daday)
Ideoblothrus bipectinatus (Daday, 1897) (Pseudoscorpiones: Syarinidae) 761–762, Ideobisium bipectinatum
Alocobisium solomonense Morikawa, 1963 (Pseudoscorpiones: Syarinidae) 762, Alocobisium solomonense
Ideoblothrus pugil (Beier, 1964) (Pseudoscorpiones: Syarinidae) 762, Ideobisium pugil
Euryolpium salomonis (Beier, 1935) (Pseudoscorpiones: Olpiidae) 762, Euryolpium salomonis (Beier)
Beierolpium novaguineense (Beier, 1935) (Pseudoscorpiones: Olpiidae) 762–763, fig. 5, Xenolpium novaguineense
Beierolpium cyclopium (Beier, 1965) (Pseudoscorpiones: Olpiidae) 763–764, fig. 6, Xenolpium cyclopium
Geogarypus sagittatus Beier, 1965 (Pseudoscorpiones: Geogarypidae) 764–765, fig. 7, Geogarypus (Indogarypus) sagittatus
Garypus javanus Tullgren, 1905 (Pseudoscorpiones: Garypidae) 764, Geogarypus (Geogarypus) javanus javanus (Tullgren)
Pseudochiridium clavigerum (Thorell, 1889) (Pseudoscorpiones: Pseudochiridiidae) 765, Pseudochiridium clavigerum (Thorell)
Pseudochiridium triquetrum Beier, 1965 (Pseudoscorpiones: Pseudochiridiidae) 765–767, fig. 8, Pseudochiridium triquetrum
Paratemnoides salomonis (Beier, 1935) (Pseudoscorpiones: Atemnidae) 767, Paratemnus salomonis
Paratemnoides singularis (Beier, 1965) (Pseudoscorpiones: Atemnidae) 767–768, fig. 9, Paratemnus singularis
Paratemnoides magnificus (Beier, 1932) (Pseudoscorpiones: Atemnidae) 767, Paratemnus magnificus
Anatemnus pugilatorius Beier, 1965 (Pseudoscorpiones: Atemnidae) 768, fig. 10, Anatemnus pugilatorius
Anatemnus novaguineensis (With, 1908) (Pseudoscorpiones: Atemnidae) 768–769, fig. 11, Anatemnus novaguineensis (With)
Anatemnus megasoma (Daday, 1897) (Pseudoscorpiones: Atemnidae) 769–771, fig. 12, Anatemnus megasoma (Daday)
Stenatemnus fuchsi (Tullgren, 1907) (Pseudoscorpiones: Atemnidae) 771–772, Stenatemnus fuchsi (Tullgren)
Megachernes papuanus Beier, 1948 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) 772, Megachernes papuanus
Gelachernes salomonis Beier, 1940 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) 772, Gelachernes salomonis
Metatemnus philippinus Beier, 1932 (Pseudoscorpiones: Atemnidae) 772, Metatemnus philippinus
Megachernes limatus Hoff and Parrack, 1958 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) 772–773, fig. 13, Megachernes limatus
Megachernes limatus crassus Beier, 1965 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) 773–774, fig. 14, Megachernes limatus crassus
Haplochernes warburgi (Tullgren, 1905) (Pseudoscorpiones: Chernetidae) 774–775, Haplochernes warburgi (Tullgren)
Haplochernes dahli Beier, 1932 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) 774, Haplochernes dahli
Parachernes (Parachernes) semilacteus Beier, 1965 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) 775–776, fig. 15, Parachernes semilacteus
Haplochernes aterrimus Beier, 1948 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) 775, Haplochernes aterrimus
Parachernes (Parachernes) bougainvillensis Beier, 1965 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) 776, fig. 16, Parachernes bougainvillensis
Parachernes (Parachernes) insularis Beier, 1935 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) 776, Parachernes insularis
Verrucachernes oca Chamberlin, 1947 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) 777, Verrucachernes oca
Acanthicochernes biseriatus Beier, 1964 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) 777, Acanthicochernes biseriatus
Verrucachernes sublaevis Beier, 1965 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) 777–778, fig. 17, Verrucachernes sublaevis
Verrucachernes montigenus Beier, 1965 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) 779, fig. 18, Verrucachernes montigenus
Austrochernes novaeguineae (Beier, 1965) (Pseudoscorpiones: Chernetidae) 779–780, fig. 19, Sundochernes novaeguineae
Nesidiochernes novaeguineae Beier, 1965 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) 780–781, fig. 20, Nesidiochernes novaeguineae
Nesidiochernes plurisetosus Beier, 1965 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) 781–782, fig. 21, Nesidiochernes plurisetosus
Smeringochernes (Smeringochernes) novaeguineae Beier, 1965 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) 782, fig. 22, Smeringochernes (Smeringochernes) novaeguineae
Smeringochernes (Smeringochernes) aequatorialis (Daday, 1897) (Pseudoscorpiones: Chernetidae) 783–784, fig. 23, Smeringochernes aequatorialis (Daday)
Hebridochernes papuanus Beier, 1965 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) 784–786, fig. 24, Hebridochernes papuanus
Smeringochernes (Smeringochernes) salomonensis Beier, 1964 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) 784, Smeringochernes salomonensis Beier
Smeringochernes (Smeringochernes) guamensis Beier, 1957 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) 784, Smeringochernes (Smeringochernes) guamensis
Hebridochernes cornutus Beier, 1965 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) 786–787, fig. 25, Hebridochernes cornutus
Cacoxylus Beier, 1965 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) 787–788, Cacoxylus
Cacoxylus echinatus (Beier, 1964) (Pseudoscorpiones: Chernetidae) 788, fig. 26, Cacoxylus echinatus (Beier)
Lophochernes hians (Thorell, 1890) (Pseudoscorpiones: Cheliferidae) 789, Lophochernes hians (Thorell)
Reischekia papuana Beier, 1965 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) 789, fig. 27, Reischekia papuana
Lissochelifer novaeguineae (Beier, 1965) (Pseudoscorpiones: Cheliferidae) 790, fig. 28, Lophochelifer novaeguineae
Lissochelifer insularis (Beier, 1940) (Pseudoscorpiones: Cheliferidae) 790–791, Lophochelifer insularis
Papuchelifer Beier, 1965 (Pseudoscorpiones: Cheliferidae) 791–793, Papuchelifer
Papuchelifer nigrimanus Beier, 1965 (Pseudoscorpiones: Cheliferidae) 793–794, fig. 30, Papuchelifer nigrimanus
Papuchelifer pustulatus Beier, 1965 (Pseudoscorpiones: Cheliferidae) 794–795, fig. 31, Papuchelifer pustulatus
Papuchelifer exiguus Beier, 1965 (Pseudoscorpiones: Cheliferidae) 795–796, fig. 32, Papuchelifer exiguus