Taxa included

Gromov, A.V. & Kopdykbaev, E.E. (1994). [The fauna of the scorpions and solpugids (Arachnida: Scorpiones, Solifugae) of Kazakhstan]. Selevinia, Almaty 2: 19–23.

Taxon
Biton (Biton) rossicus (Birula, 1905) (Solifugae: Daesiidae) 21–22, Daesia rossica
Eusimonia turkestana Kraepelin, 1899 (Solifugae: Karschiidae) 21, Eusimonia (Barrella) turkestana Kraepelin
Karschia (Rhinokarschia) zarudnyi Birula, 1922 (Solifugae: Karschiidae) 21, Karschia (Rhinokarschia) zarudnyi Birula
Gylippus (Anoplogylippus) dsungaricus (Roewer, 1933) (Solifugae: Gylippidae) 21, Gylippus (Anoplogylippus) dsungaricus (Roewer)
Gylippus (Hemigylippus) lamelliger Birula, 1906 (Solifugae: Gylippidae) 21, Gylippus (Hemigylippus) lamelliger Birula
Karschia (Karschia) mangistauensis Gromov, 1993 (Solifugae: Karschiidae) 21, Karschia mangistauensis
Gylippus rickmersi Kraepelin, 1899 (Solifugae: Gylippidae) 21, Gylippus (Anoplogylippus) rickmersi Kraepelin
Galeodes araneoides (Pallas, 1772) (Solifugae: Galeodidae) 22, Galeodes araneoides (Pallas)
Paragaleodes pallidus (Birula, 1890) (Solifugae: Galeodidae) 22, Paragaleodes pallidus (Birula)
Galeodes turkestanus Kraepelin, 1899 (Solifugae: Galeodidae) 22, Galeodes turkestanus Kraepelin
Galeodes bactrianus Birula, 1937 (Solifugae: Galeodidae) 22, Galeodes ?bactrianus Birula
Galeodes caspius Birula, 1890 (Solifugae: Galeodidae) 22, Galeodes caspius
Galeodes caspius fuscus Birula, 1890 (Solifugae: Galeodidae) 22, Galeodes caspius fuscus Birula
Galeodes caspius pallasi Birula, 1912 (Solifugae: Galeodidae) 22, Galeodes caspius pallasi
Galeodes caspius subfuscus Birula, 1937 (Solifugae: Galeodidae) 22, Galeodes caspius subfuscus Birula