Taxa included

Punzo, F. (1998g). The biology of camel-spiders (Arachnida, Solifugae). Kluwer Academic Publishers, Boston.

Taxon
Cratosolpuga wunderlichi Selden, 1996 (Solifugae: Ceromidae) n/a, figs 7–7, 7–8, 7–9, 7–10, Cratosolpuga wunderlichi
Ammotrechula peninsulana (Banks, 1898) (Solifugae: Ammotrechidae) n/a, figs 2–4c, 6–8, Ammotrechula peninsulana (Banks)
Zeria sericea (Pocock, 1897) (Solifugae: Solpugidae) n/a, fig. 6–7a, Solpuga sericea
Zeria monteiri (Pocock, 1895) (Solifugae: Solpugidae) n/a, figs 4–11a–b (as Solpuga monteiroi [sic]), Solpuga monteiri
Solpugema hostilis (White, 1846) (Solifugae: Solpugidae) n/a, fig. 4–3, Solpuga hostilis (White)
Metasolpuga picta (Kraepelin, 1899) (Solifugae: Solpugidae) n/a, figs 4–4, 4–5, Metasolpuga picta (Kraepelin)
Protosolpuga carbonaria Petrunkevitch, 1913 (Solifugae: Protosolpugidae) n/a, fig. 7–5, Protosolpuga carbonaria
Eremobates californicus (Simon, 1879) (Solifugae: Eremobatidae) n/a, fig. 6–2 (as Eremobates californica [sic]), Eremobates californicus (Simon)
Eremorhax magnus (Hancock, 1888) (Solifugae: Eremobatidae) n/a, figs 2–2c–d, Eremorhax magnus (Hancock)
Othoes saharae Panouse, 1960 (Solifugae: Galeodidae) n/a, figs 2–9, 2–10, 2–13, 2–15, 4–2, 6–9, Othoes saharae
Ammotrechula pilosa Muma, 1951 (Solifugae: Ammotrechidae) n/a, fig. 2–4a, Ammotrechula pilosa
Zeriassa pardii Simonetta and Cave, 1968 (Solifugae: Solpugidae) n/a, fig. 4–10a–b, Zeriassa pardii
Eremochelis bilobatus (Muma, 1951) (Solifugae: Eremobatidae) n/a, fig. 2–4d, Therobates bilobatus
Galeodes granti Pocock, 1903 (Solifugae: Galeodidae) n/a, figs 4–12a–c, Galeodes granti
Galeodes fumigatus Walter, 1889 (Solifugae: Galeodidae) n/a, fig. 3–3, Galeodes fumigatus
Eremobates palpisetulosus Fichter, 1941 (Solifugae: Eremobatidae) n/a, figs 2–4b, 5–9, 5–10, Eremobates palpisetulosus
Eremobates pallipes (Say, 1822) (Solifugae: Eremobatidae) n/a, figs 4-9c-d, Eremobates pallipes (Say)
Eremobates nodularis Muma, 1951 (Solifugae: Eremobatidae) n/a, figs 2–2a–b, Eremobates nodularis
Namibesia pallida Lawrence, 1962 (Solifugae: Daesiidae) n/a, fig. 4–8e, Namibesia pallida
Eremobates marathoni Muma, 1951 (Solifugae: Eremobatidae) n/a, figs 2–11, 4–6, 4–7, 5–7, 5–8, 6–4, 6–11, 6–12, Eremobates marathoni
Happlodontus proterus Poinar and Santiago-Blay, 1989 (Solifugae: Ammotrechidae) n/a, fig. 7–6, Happlodontus proterus
Eremobates durangonus Roewer, 1934 (Solifugae: Eremobatidae) n/a, fig. 6–3, Eremobates durangonus
Eremochelis branchi (Muma, 1951) (Solifugae: Eremobatidae) n/a, figs 4–9a–b, Therobates branchi
Chelypus hirsti Hewitt, 1915 (Solifugae: Hexisopodidae) n/a, fig. 6–7b, Chelypus hirsti